ABD-Çin ¿li¿kilerinin Ekonomi Politi¿i ve Yeni Dünya Düzeninin Olu¿umu

ABD-Çin ¿li¿kilerinin Ekonomi Politi¿i ve Yeni Dünya Düzeninin Olu¿umu

Buch (Taschenbuch, Türkisch)

11% sparen

36,99 € UVP 41,90 €

inkl. gesetzl. MwSt.

Beschreibung

ki Kutuplu Soguk Savas Dünya Sistemi sürecinde, askeri-güvenlik aç s ndan degerlendirilen "güç" olgusu, sonras nda gelen yeni süreçle birlikte çevre, nüfus, beslenme, insan haklar , kaynaklar n dag l m ve uzay n kullan m gibi konularda türeyen sorunlar n olusturdugu "sosyo-ekonomik" baglam içerisinde "çogulcu güç" anlay s na dönüsmüstür. Bu yaklas m n önemsedigi bir baska güç ögesi de, teknoloji ve iletisimdeki ilerleme ile birlikte, "ekonomik faktörler" olmustur. 2000-2008 y llar nda da zirveye varan "neo-liberal küresellesme"den farkl olarak, 2008 dünya ekonomik krizi sonras sahne alan, temeli Westphalia'ya dayanan klasik egemenlik anlay s ndan yepyeni bir egemenlik anlay s na ve "bilgi devrimi" ile birlikte, jeo-ekonominin jeopolitik ile birlikte an lmas na geçildigi; küresel pazar ve üretim faktörlerininin küresel dolas m na dayanan "yeni dünya düzeni"nin, devletin daha aktif rol ald g bir yap ya dogru evrildigini izlemekteyiz. Yeni sistemin nas l bir sekil alacag konusu,sistemin iki büyük basat gücü olan ABD ve Çin aras ndaki iliskilerin ekonomi-politik koordinatlar nca belirlenecegi hipotezinin arast r lmas , elinizdeki kitab n konusu olmustur.

1950 ¿stanbul döumlu Ersin Dedekoca, lisans e¿itimini ¿.Ü. ¿ktisat Fakültesinde, lisans üstü çal¿¿mas¿n¿ ¿uluslararas¿ ili¿kiler¿ dal¿nda tamamlam¿¿t¿r. Anadolubank genel müdürlü¿ü görevinden ayr¿ld¿¿¿ 2003 y¿l¿ndan bu yana finans, yönetim ve ekonomi-politik konular¿nda dan¿¿manl¿k ve yaz¿ çal¿¿malar¿n¿ sürdürmektedir.

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.02.2017

Verlag

LAP LAMBERT Academic Publishing

Seitenzahl

184

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.02.2017

Verlag

LAP LAMBERT Academic Publishing

Seitenzahl

184

Maße (L/B/H)

22/15/1,1 cm

Gewicht

292 g

Sprache

Türkisch

ISBN

978-3-330-04482-1

Das meinen unsere Kund*innen

0.0

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Kund*innenkonto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Erste Bewertung verfassen

Unsere Kund*innen meinen

0.0

0 Bewertungen filtern

Weitere Artikel finden Sie in

  • ABD-Çin ¿li¿kilerinin Ekonomi Politi¿i ve Yeni Dünya Düzeninin Olu¿umu